Toimintaperiaatteet

Yhdistyksen toiminnalle ja taloudelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

  • Nuorisotoiminnan tukemisen jatkuvuus
  • Toiminnan ennustettavuus
  • Toiminnan vastuullisuus ja eettisyys

Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti yhdistyksen hallituksessa ja vuosikokouksessa.

Yhdistyksen varallisuutta hoidetaan seuraavien tavoitteiden mukaisesti:

  • toiminta perustuu omaisuudelle asetettuun kohtuulliseen tuottoon
  • tuoton tavoittelu ei perustu alistamiseen eikä hyväksikäyttöön
  • omaisuuden hoito perustuu kestävään kehitykseen ja luonnonvarojen tarkoituksenmukaiseen käyttöön.